Kan du regne med en onlinevurdering af din bil?

Til det kan der svares både ja og nej. Kigger du rundt på nettet, findes der en række muligheder for at få foretaget en online vurdering. Lidt forsimplet sagt er online vurderingsværktøjer oftest en maskine, der, ved hjælp af dine input om din bil, beregner en statistisk pris på den. For at kunne beregne en pris til dig, har maskinen brug for noget at sammenligne med. 

Derfor finder den på forskellig vis sammenlignelige biler og beregner ud fra deres priser. Maskinens “ejer” beslutter, hvor optimistisk eller pessimistisk en prissætning skal være – altså hvilken indeksering prisen skal have i forhold til gennemsnittet. Og på baggrund af det, laver maskinen et (eller flere) tal til dig.

Prøver du flere online vurderingsværktøjer, vil du nok opleve, at der er forskel på vurderingerne. Det kan dels være fordi sammenligningsgrundlagene for værktøjerne er forskellige. Og dels fordi ejeren af værktøjet vælger at prissætte efter forskellige indekstal.  

Hvorfor benytter forhandlere forskellige indekstal

En gammeldags forhandlers forretning fungerer efter købmandsmodellen, hvor det handler om at købe billigst muligt ind og sælge dyrest muligt. Men forhandlerne har forskellige ønsker og krav til indtjening. Derfor kan priserne, de ønsker at købe ind til, være forskellige.

Hos Dreivers gør vi det anderledes. Vi vurderer en udsalgspris på din bil ud fra markedet – altså den pris, som vi mener, at bilen vil kunne sælges til. Vi tager et fast salær for vores ydelse som stiger, jo højere udsalgsprisen er. På den måde har vi en fælles interesse i at få mest muligt for din bil. Men det er vigtigt at prisen ikke er for høj. Er den det, vil din bil ikke være relevant for en mulig køber.

Alt dette sagt, så er prissætning ikke en eksakt videnskab. Og er du i tvivl om prissætningen af din bil, er du altid velkommen til at ringe til os på 71969618.